Minggu, 16 Juli 2017

Download Ebook 10 Jurus Penangkal Sihir, Dengki & AinAl Imam Al Hafizh Ibnul Qayyim berkata selepas menjelaskan tentang hasad, sihir, ‘ain dan sihir:

“Kejahatan orang yang hasad terhadap yang dihasadi dapat ditolak dengan 10 cara, diantaranya:

Berlindung Kepada Allah Dari Kejahatannya

Bertakwa Kepada Allah

Bersabar Atas Musuhnya

Bertawakkal Kepada Allah

Mengosongkan Hati Dengan Tidak Memikirkannya

Bertaqarrub Dan Mengikhlaskan Diri Untuk Allah

Memurnikan Taubat Untuk Allah

Bersedekah Dan Berbuat Kebajikan Semampunya

Memadamkan Kedengkian Permusuhan Dan Gangguan Orang Dengan Berbuat Baik Kepadanya

Memurnikan Tauhid Untuk Allah
Tidak ada komentar:

Posting Komentar